Missie en visie

MISSIE

Lyceum Aalst bereidt leerlingen voor op Hoger Onderwijs aan in een leeromgeving die aanzet tot nieuwsgierigheid en een levenslange goesting voor studie en vorming.

Het talent van elke leerling wordt gestimuleerd binnen onze kernwaarden van creativiteit, respect, betrokkenheid, open geest en positief kritisch denken.

Het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is hierbij de leidraad.

VISIE

De visie van de school is samen te vatten in drie kernwoorden: kindgericht, kwaliteitsvol, kleinschalig.

KINDGERICHT

Onze sterk uitgebouwde leerlingbegeleiding maakt de school tot een leerlinggerichte, sociale en verdraagzame omgeving waar in alle openheid gewerkt wordt en waar iedere mening gerespecteerd wordt.

KWALITEITSVOL

Dagelijks leerlinggericht werken met continu oog voor kwaliteit is van primordiaal belang. Het Lyceum wil up-to-date blijven en wil blijvend innoveren, behouden wat goed is, continuïteit verzekeren maar durven wijzigen wat anders moet. De zorg om kwaliteit moet door alle personeelsleden gedragen worden en is de rode draad in het schoolleven en –beleid.

De onderwijskwaliteit in het Lyceum wordt gegarandeerd via strategische keuzes, vertaald in deelvisies en doelen binnen elk beleidsdomein.

KLEINSCHALIG

Het Lyceum heeft de sfeer en het imago van een ‘kleine’ school. Onze leerlingen vertoeven op een unieke schoolcampus in een groene en beschermende omgeving waar onze leerlingen niet de indruk hebben school te lopen (= een dorp in de wereld). De directie en het personeel willen van elke leerling de naam kennen, zo goed mogelijk persoonlijk begeleiden en wil van elke leerling de positieve en minder positieve kanten kennen om zo garant te staan voor een hoog welbevinden.

Deze drie K’s geven weer waar de school voor staat: dagelijks leerlinggericht werken met continu oog voor kwaliteit in een groene, beschermende omgeving, kortom: school lopen binnen een aangename dimensie.

Waarom onze school?

  • Kwaliteit

    Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

  • VIP

    Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

  • Leerlingbegeleiding

    Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO