Groene school

Reeds van in 1994 heeft de school een beleidsnota waarin ze zichzelf verplicht te werken aan een milieuvriendelijk Lyceum. Hierdoor krijgen onze leerlingen meer respect voor de natuur en een ruimer inzicht in het ecosysteem.
Een greep uit de verwezenlijkingen:

1. Grondstoffen en materiaalverbruik: Onze school kopieert en correspondeert op gerecycleerd papier en beperkt het waterverbruik door het aanwenden van regenwater waar mogelijk. Nieuw aangeschaft hout heeft bij voorkeur het FSC-label en het gebruik van giftige onkruidverdelgers is vervangen door milieuvriendelijker werkwijzen.

2. Energieverbruik: Met isolatie, deurpompen en temperatuurbeheersing in de lokalen bestrijden we energieverspilling. Drie laatstejaars bijvoorbeeld isoleerden in hun vrije tijd de zolder van het beschermde herenhuis Moyersoen.

3. Afval : Met een containerstraatje werken we aan een doorgedreven selectieve verzameling van blikjes, plastic flesjes, papier, gft-afval, kroonkurken… Flesdopjes worden verzameld ten voordele van de actie blindengeleidehonden. Tuinafval belandt op de composthoop. Met de actie ‘foliedom is oliedom’ zorgen  de leerlingen voor aluminiumfolie-vrije klassen:  ze verpakken hun boterhammen in de brooddoos of in papieren zakjes.

4. Groen : Wij herwaarderen ons schoolgroen,  o.a. de prachtige Engelse tuin ‘Bethune’. Bemesting gebeurt met eigen compost. Met de leerlingen werd een proeftuin aangelegd met fruitsoorten waaronder mispels en de lokale peren Grise d’Alost, Ganzenbol en Pistoolpeer. Naambordjes geven interessante uitleg over al deze fruitsoorten.  Drie uitgestorven gewaande Aalsterse hopvariëteiten werden door een groepje leerkrachten opgespoord in Engeland, Tsjechië, Amerika en Wallonië en gedijen nu in de schooltuin: Groene Belle, Loerenhop, en Coigneau.

5. Elk schooljaar plannen wij een aantal acties en initiatieven om het milieu extra positief in de kijker te plaatsen. Zo werden honderden krokus- en narcisbollen door de leerlingen geplant.

TAKKENWAL

Aan de rand van de schooltuin werden door het groenteam van het Lyceum takkenwallen aangelegd. Zo wordt het snoeihout ecologisch nuttig materiaal, in plaats van vervelend tuinafval.

De takkenwal vormt een schuilplaats en zelfs nestmogelijkheid voor het winterkoninkje en de heggenmus, twee insectenverdelgers. Maar ook nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes, sluipwespen en spinnen, die de ongewenste bladluizen opeten, vinden er een onderkomen.

INSECTENHOTEL

Van schijfjes van de zeer dikke takken van een afgestorven eik maakten de leerlingen insectenhotels. Dit om wilde bijen en hommels te lokken. Deze kunnen dan helpen bij de bestuiving van onze oude fruitsoorten.

MAAIBEHEER

Ook het gras tussen de oude reuzen van bomen in de Engelse tuin Bethune wordt milieuvriendelijk beheerd: geen kortgeschoren smetteloos gazon met de erbij horende lawaaihinder van energieverslindende grasmaaiers, maar een onderhoudsarm ruig grasveld met een rijkdom aan bos- en veldbloemen, waardoor nuttige insecten worden aangetrokken en een didactische tuin voor de leerkrachten biologie ontstaat. Slechts een paar keer per jaar wordt dit veld gemaaid, zodat woekeraars zoals brandnetels en distels onderdrukt worden en andere soorten ook een kans krijgen. Voor een eerder zeldzame wilde orchidee, die zo in de tuin spontaan een verblijfplaats vond, wordt extra zorg gedragen.

Ook jonge vrijwilligers steken soms een handje toe!

GROENE OPVOEDING

Alle tweedejaars gaan jaarlijks naar het Osbroek. Naast enkele abiotische factoren zoals vocht, temperatuur en zuurtegraad, werd ook de levende natuur onderzocht. Passeerden de revue: kikkers, padden, rupsen, sprinkhanen en kevers.

Jaarlijks bezoeken alle derdejaars het natuureducatief reservaat Bastion 8 voor een  ecologisch wateronderzoek in het kader van de lessen Biologie. Voor het vakonderdeel ecologie  dienen zij een onderzoek te verrichten van waterbiotopen. Daarvoor hebben zij verschillende proeven uitgevoerd zoals het bepalen van de watertemperatuur, de hardheid, de pH, het nitraat- & fosfaatgehalte, het zuurstofgasgehalte.

Waarom onze school?

  • Kwaliteit

    Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

  • VIP

    Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

  • Leerlingbegeleiding

    Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO