Kwaliteit

Kwaliteit primeert!

ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Elk jaar worden bij alle leerlingen van de 3de graad van het Lyceum de zogenaamde onderzoekscompetenties geëvalueerd. Deze opdracht bestaat uit een of twee individueel gevoerde wetenschappelijke onderzoeken, die door de leerling voorgesteld worden aan een jury van leerkrachten en de medeleerlingen.

De onderwerpen worden gekozen in functie van de ‘pool’ die de leerling volgt: Grieks, Latijn, Wetenschappen, Economie, Humane wetenschappen, Moderne talen, Wiskunde,…

ONDERNEMINGSZIN

Economisten kunnen een certificaat behalen van deelname aan een mini-onderneming.

De leerlingen van het zedse jaar kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo mini-onderneming volgens de regels van de kunst. Ze beheren een boekhouding, doen marktonderzoek, organiseren verkoopmomenten, houden aandeelhoudersvergaderingen enz. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!

Onze school heeft al heel wat mooie prijzen in de wacht mogen slepen: Winnaar ‘Sociale Europese Finale’ in 2016, Winnaar ‘Beste mini-onderneming’ in 2011,… en tal van kleinere prijzen zoals beste verkoopstand, beste branding, beste team,…

ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

Mee een weg uitstippelen vanaf de basisschool tot in het hoger onderwijs waarbij we aandacht besteden aan het leren leren en leren kiezen.

LEREN LEREN

‘GROEI UIT JEZELF’ IN 1A

Wekelijks krijgen onze eerstejaars een uurtje ondersteuning bij het zelfstandig leren studeren. Hierin besteedt de leerkracht aandacht aan:

 • Bijhouden van hun (digitale) agenda
 • VIP-map
 • Opstellen van een dag- en weekplanning
 • Boekentas leren maken
 • Examens voorbereiden
 • Foutenanalyses maken na toets en/of examen
 • Kennismaken met verschillende studiemethodes

MAP LEREN LEREN

Op Smartschool is er voor elke graad een map beschikbaar met daarin vaktips. Wanneer een leerling niet weet hoe hij/zij de leerstof voor een bepaald vak moet aanpakken, kan hij/zij hierin op zoek gaan naar tips en/of studiemethodes van de leerkracht.

Tijdens de examenregeling worden hierop sjablonen van examenplannerschecklists,… geplaatst. Ook onze weetjes en tips zijn zeker de moeite waard om met de nodige aandacht te lezen.

EXAMENKLAS

Leerlingen van het eerste jaar die vragen hebben hoe ze best hun examens kunnen voorbereiden, kunnen een 6-tal weken voor de start van de examens wekelijks een lesuurtje vragen stellen aan de studiebegeleider.

STUDIEMETHODEBEGELEIDING

Wanneer het lerarenteam merkt dat uw zoon of dochter moeilijkheden heeft met het ontwikkelen van een eigen studiemethode, kan hij/zij doorverwezen worden naar de studiemethodebegeleiding. Het doel hiervan is de leerlingen te leren plannen en studeren.

De school brengt de ouders en leerling hiervan op de hoogte na de klassenraad. De school organiseert dit op vrijwillige basis, dit wil zeggen dat de leerling wekelijks bij de studiebegeleider gaat voor een begeleiding op maat. 

LEREN KIEZEN

Leerlingen en ouders worden gedurende hun onderwijsloopbaan ongeveer 6 keer geconfronteerd met het maken van keuzes (kleuterschool, overgang kleuter naar lager onderwijs, van lager naar secundair onderwijs, van 1ste naar 2de graad, 2de naar 3de graad en ten slotte de overgang naar het hoger / of universitair onderwijs).

Wij willen uw zoon en dochter graag helpen bij deze keuze voor de juiste richting.

Kies het juiste pad!

In het bijzonder in het tweede en vierde middelbaar verdiepen onze leerlingen zich in hun eigen interesses, talenten en studiemethode. In combinatie met een infomoment over de mogelijke keuzes die ze kunnen maken, krijgen de leerlingen een eigen studieprofiel. De klassenraad zal op basis van de resultaten en het studieprofiel een persoonlijk advies voor elke leerling opstellen. Dit moet leerlingen helpen bij het maken van een juiste keuze.

Tijdens verschillende leerlingencontacten doorheen het schooljaar, zal de klascoach met elke leerling de keuzes en mogelijkheden bespreken.

VERDER STUDEREN

Meer dan 95% van onze leerlingen start aan een opleiding in het hoger onderwijs, daarom vinden we het ook belangrijk hen hierin extra in te begeleiden. Voor onze zesdejaars werd dan ook een apart traject uitgestippeld waarin ze nauw begeleid worden door hun klascoach.  Eens ze een ruim zelfconcept ontwikkeld hebben, kunnen ze op zoek gaan naar wat ze later in hun dagelijkse leven willen doen. De tool die hiervoor wordt gebruikt is ‘Colombus‘. Dit is een traject waarin de leerling op zoek gaat naar zichzelf (Basecamp) en omvat drie grote peilers:

Basecamp:

 • De leerlingen worden zich bewust van waar hij of zij staat in zijn of haar keuzeproces.
 • Wat wil ik? Peilt naar de interesses van de leerlingen
 • Wie ben ik? Bevat 4 onderdelen: zelfbeeld, motivatie, studievaardigheden organiseren en studievaardigheden verwerken

De leerlingen  kunnen de feedback uit Columbus gebruiken in hun gesprekken met de klascoach. Hoe meer informatie er wordt gedeeld, hoe makkelijker het is voor de klascoach om samen met leerling na te denken over een  doordachte en bewuste studiekeuze volgend jaar.

Om hen de meest actuele en correcte informatie te kunnen bezorgen, bezoeken we ook jaarlijks de SID‑IN en wordt er een infoavond met een uiteenzetting van de VUB gegeven over ‘verder studeren’.

Om onze leerlingen te laten proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, zijn er diverse samenwerkingen met de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en Antwerpen. De leerlingen volgen lessen of workshops aan de faculteit die aansluit bij hun studierichting.

Op die manier willen we hen optimaal informeren om hen een weloverwogen keuze te helpen maken voor de toekomst.

Waarom onze school?

 • Kwaliteit

  Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

 • VIP

  Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

 • Leerlingbegeleiding

  Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO