Leerlingbegeleiding

ZORG OP SCHOOL

IK + JIJ = WIJ

Het welbevinden van elke leerling is op onze school prioritair, elke leerling is uniek en heeft recht op zijn/haar eigen verhaal.

Op onze school  hebben we aandacht voor elke jongere, met al zijn/haar individuele talenten en/of zorgvragen. Het volledige schoolteam neemt de zorgende taak op zich, elk op zijn niveau. Van uit de leerkrachten bestaat er een engagement om samen te werken op het terrein van leerlingenzorg. Ons zorgbeleid is opgebouwd volgens de fases van het leersteuncontinuüm.

Het Lyceum  biedt voor iedereen een brede basiszorg met waar het nodig is, algemene drempelverlagende zorgmaatregelen.
Bij leerlingen die nood hebben aan verhoogde zorg, staat onze leerlingenbegeleiding steeds klaar om met leerling, ouder(s) en eventuele andere zorgdragers (Ondersteuningsteam, medisch team, etc.) in gesprek te gaan. Samen zullen we de mogelijkheden bekijken van zowel leerlingen als school om iedereen de beste kansen te kunnen geven op kwalitatief onderwijs.

Bij nood aan verdere uitbreiding van de zorg spreken we het CLB ook aan om te helpen bij de begeleiding van school en leerling en/of omgeving.

Kortom, de basis van het zorgbeleid op het Lyceum is gebaseerd op een open geest, betrokkenheid, respect en positief kritisch, met oog voor wat mogelijk is voor iedere individuele leerling in het geheel van onze school.

LEERLINGBEGELEIDING

Mevr. Lauwaert en Mevr. De Moor staan in voor de leerlingbegeleiding op onze school. Zij werken als brugfiguren tussen leerlingen en ouders, leerkrachten, directie, CLB… Zij engageren zich om ofwel individueel ofwel als team specifieke zorg voor de leerling op te nemen. Je kan bij hen terecht voor alle vragen en problemen rond studies, keuzes, vriendschappen, bezorgdheden, emotionele zaken… Vaak bieden zij een luisterend oor, een begrijpend gesprek, fungeren ze als vertrouwenspersoon of bemiddelaar, regelen ze een doorverwijzing…

De leerlingbegeleiders kunnen ook de leerlingen aanspreken naar aanleiding van een bezorgdheid van de leerkrachten of de klascoach, contact met de ouders, medeleerlingen,…

Mevr. Lauwaert en Mevr. De Moor kan je op volgende manieren contacteren:

 • Leerlingen:
  Lokaal leerlingbegeleiding (naast de leraarskamer)
  Afspraak via Smartschool
 • Ouders zien wij als belangrijke participanten bij het zorgbeleid, zij kunnen ons via volgende kanalen bereiken:
  Telefonisch via het secretariaat op het nummer 053 46 65 00 of via e-mail: llblyceum@outlook.com.

Waarom onze school?

 • Kwaliteit

  Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

 • VIP

  Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

 • Leerlingbegeleiding

  Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO