Internationalisering

Planning 2019-2021

Via volgende link kan u zien welke projecten we in 2019 tot 2021 zullen opnemen met onze leerlingen.

Werkgroep internationalisering

Openheid en respect voor andere culturen start met het leren kennen ervan. De verschillen, maar zeker ook de vele gelijkenissen, te ontdekken. Met onze werkgroep ‘internationalisering’ vergroten we de blik van de leerlingen op Europa, op de wereld en brengen we Europa binnen in hun leefwereld.

eTwinning, online samenwerking

Het online platform eTwinning maakt het mogelijk de wereld in je klas te brengen. Op een eenvoudige manier leggen Europese leerkrachten contact met elkaar om samen een of meerdere lesthema’s uit te werken.

Korte of langere projecten, vakspecifiek, of vakoverschrijdend, in de eigen taal, vreemde taal, verschillende talen gecombineerd. Keuze genoeg.

Wij staan open voor elk project dat verruimend is voor de leerlingen én leerkrachten. eTwinning biedt tal van professionaliseringsmogelijkheden door het ondersteunen van projecten, het aanbieden van nascholingen, en de vele ontmoetingen met zeer diverse collega’s.

Enkele voorbeelden:

 • ABC (Active Book Club) (2015-2016)

Winnaar nationale prijs, winnaar Europese prijs ter leesbevordering

Leerlingen in 6 landen lazen hetzelfde boek, en Internationale boekenclub

 • Act it out! (2018)

Vlaamse leerlingen lezen Griekse klassieke theaterteksten: Medea en Antigone. Griekse studenten, bij wie dit verplichte leerstof is, voorzien de achtergrond. Samen werken ze aan een creatieve interpretatie.

 • Improv-e! (2019)

Improvisatiespelletjes  uitwisselen, uittesten, om de assertiviteit en zelfzekerheid te verhogen

 • Lengua, lingue, langue (2019)

Leerlingen tonen door gezamelijk onderzoek de link tussen Romaanse talen aan (Italiaans, Spaans en Frans)

 • Dubbele klasse (2019)

Samenwerking met een Mechelse school voor het vak expressie

 • Laat me vrij! (2019)

Samenwerking met een Mechelse school, in het thema van gedichtendag ‘Vrijheid’. Winnaar eTwinning Belgica: project dat aanzet tot creatief omgaan met taal.

 

Onze school startte in 2014 haar eerste eTwinning project, en behaalde in 2018 het label eTwinning School, dankzij groeiende interesse en projecten van verschillende collega’s.

https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/home

Erasmus+

In 2018 kregen vijf leerlingen via Move2 Learn, een programma van Erasmus+, de kans om de partnerschool van eTwinning in Griekenland te bezoeken. Een bijzondere ervaring, die we willen uitbreiden om meer leerlingen de kans te geven om te reizen.

Momenteel lopen twee samenwerkingsprojecten voor 2019-2021, met een beurs van de Europese Unie.

CYCLE (Cycle Your Channels to Learn about Europe)

Derdejaars werken thematisch samen met Finland, Roemenië en Spanje rond fietstoerisme, waterlopen en duurzaamheid.

ESSE (Evaluating School Social Engagement)

Vijfdejaarsstudenten werken rond vrijwilligerwerk samen met leerlingen uit Spanje en Italië.

Waarom onze school?

 • Kwaliteit

  Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

 • VIP

  Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

 • Leerlingbegeleiding

  Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO