Historiek

MONUMENTENZORG

Een werkgroep van geïnteresseerde personeelsleden ijvert voor de instandhouding en verfraaiing van onze wettelijk beschermde gebouwen:

Het herenhuis Bethune – Een neogotische woning van Baron Paul Bethune. Het ontwerp wordt toegeschreven aan zijn broer ‘Jan Gotiek’, die de voortrekker in België was van deze 19de-eeuwse stijl. Niet alleen de voorgevel in de Pontstraat 31, maar ook de plastisch uitgewerkte achtergevel en het interieur met originele deuren, schouwen, zolderingen, trap, brandglasramen, vloeren en polychrome muurschilderingen zijn merkwaardig. De brandglasramen werden vakkundig gerestaureerd. Het trappenhuis werd weer in de oorspronkelijke kleur geschilderd.

De Yellow-pine deuren met hun mooie nerven op de tweede verdieping werden gerestaureerd m.m.v. de schildersklas van de Aalsterse Gemeenschapsschool De Horizon (Molendreef).

Met de opbrengst van het huisbier ‘Gilladeken’ werden replica’s gemaakt van de oorspronkelijke neogotische deurklinken. Zij werden gesmeed door oud leerling Koen de Bruyn van de smederij De Bruyn aan de Brusselsesteenweg te Erembodegem. De zijgevel werd in 2011 gestabiliseerd en volledig hervoegd. Opdrachtgever: Scholengroep Dender.

Het oude Theresianenklooster (Pontstraat 51) – Een pittoresk binnenkoertje, het kerkschip, de reftervleugel, het spreekhuis en de fraaie poort van de kerk zijn bewaard. Tijdens instandhoudingwerken aan de funderingen werd het 18de-eeuwse vloertje van de voormalige kloosterkeuken blootgelegd. Het dak van de voormalige kloosterkerk werd in 2016 volledig gerestaureerd en weer met natuurleien bedekt.

Het herenhuis Boyé  (Pontstraat 53) bevat classicistisch bepleisterde interieurs en een fraaie eiken trap met prachtig glasraam op de overloop. De hal werd opgeknapt in de oorspronkelijke kleuren en een oud-leerling, beeldend kunstenaar Susan Monsaert, interpreteert met hedendaagse materialen en gedurfde vormgeving het verdwenen eiken leeuwtje op de prachtig trappaal. De  19de-eeuwse voormalige salons (thans lerarenkamer en lokaal leerlingenbegeleiding) werden in 2015 vakkundig gerestaureerd. Onder andere de oorspronkelijke plafonds werden in ere hersteld. De restauratie van de koetspoort aan de straatzijde werd voltooid in november 2011. Zij staat nu weer in de witte lak.

De huizen Moyersoen en Van Molle  (Pontstraat 55 en 57) hebben eveneens mooie trappen uit het begin van de 19de eeuw. De interieurs worden met hedendaagse toetsen opgeknapt. In augustus 2011 werd de volledige trappenzaal van het huis Van Molle aangepakt.

De 19de-eeuwse turnzaal  – ‘Gymnase’ gebouwd in 1883 ter gelegenheid van de heroprichting van de ‘Staatsmiddelbaremeisjesschool’.  In dit opgeknapt gebouw  is een zelfstudiecentrum ingericht met computers met internetaansluiting.

De vroegere art-deco-danszaal ‘Gillade’  (1924) in de Louis D’haeseleerstraat is volledig in de oorspronkelijke toestand gerestaureerd en fungeert als kantine voor de middenschool, als gymnastiekzaal en uiteraard als feestzaal.

De zaal Gillade werd laureaat voor de Vlaamse Monumentenprijs 2008. In deze prachtige zaal organiseren culturele verenigingen uit Aalst en daarbuiten geregeld activiteiten.

De eertijds vermaarde danszaal “’t Amerikaantje”  is nu ingericht als turnzaal. De bevloering werd volledig vernieuwd en de wanden netjes herschilderd.

Al deze gebouwen worden functioneel ingericht, zodat onze leerlingen in deze fraaie interieurs op een moderne manier les kunnen volgen.

HUISBIER GILLADEKEN

Het Lyceum lanceerde naar aanleiding van de prachtige restauratie van de zaal Gillade uit 1924 het huisbier ‘Gilladeken’. Gilladeken is een ‘speciale belge’ naar vooroorlogse traditie gebrouwen exclusief voor deze zaal.

Jan Louies, redacteur van het biertijdschrift ‘Zythos’, over het ‘Gilladeken’: “Met zijn 5.8% volume/alcohol, toegankelijke karamelmouttoetsen en afgewogen bittere afdronk lijkt het een doordrinkbier, maar de fijne hoptoetsen, de volmondigheid van de tarwe en ambermout en de complexe smaken van de hergisting op fles maken er een ‘gesmaakt’ degustatiebier van.”

Het Gilladeken is verkrijgbaar op het secretariaat van de school; de opbrengst wordt besteed aan het onderhoud van onze historische gebouwen.

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

In de 19de eeuw hadden maar weinig kinderen de kans om naar school te gaan. Aalst was een industriële stad die ook veel kinderarbeid kende. Vooral meisjes, vond men, hoefden niet verder te studeren na hun lagere school. Maar in 1864 stemde de liberale gemeenteraad de oprichting van een “Gemeentelijke Middelbare Meisjesschool” of “Ecole Moyenne Communale de Demoiselles” en in 1865 gingen haar deuren open in voorlopige lokalen in de Vaartstraat. Deze school stond open alleen voor meisjes van de burgerij en het onderwijs was hoofdzakelijk in het Frans. Voor de jongens bestond er sedert 1843 al een openbare school, namelijk de ‘Ecole Primaire supérieure du Gouvernement’, het latere Atheneum op de Graanmarkt.

Een jaar na de oprichting verhuisde de meisjesschool naar de lokalen der “Oude Gendarmerie” in de Pontstraat. De eerste jaren waren moeilijk, omdat de nieuwe katholieke gemeenteraad de stadsschool afschafte en deze als privéschool verder moest. De stedelijke subsidies werden ingetrokken en het huurcontract niet meer verlengd, waardoor de school volledig op het schoolgeld en steungelden was aangewezen en elders (in de Korte Zoutstraat) onderdak moest zoeken. De school telde aanvankelijk 115 meisjes en het onderwijs bestond uit:

‘le Français, le Flamand, l’Allemand, l’Histoire générale, l’Histoire sainte, l’instruction religieuse, la Géographie, la Cosmographie, la Lexicologie, l’Arithmétique, la tenue des livres, les sciences naturelles, la Calligraphie, les ouvrages de femme, la Musique vocale, le Dessin’.

In 1881 werd tijdens de woelige schoolstrijd de ‘Staatsmiddelbare Meisjesschool’ opgericht in de leegstaande gebouwen van de Pontstraat. Er werd een gymnase (turnzaal) – de huidige studiezaal – gebouwd. In het interbellum werden een paar gebouwen aangekocht om het groeiende aantal leerlingen te onderwijzen: de zaal ’t Amerikaantje’ (vanaf 1931 onze turnzaal) en het grote herenhuis Boyé in de Pontstraat.

Waarom onze school?

  • Kwaliteit

    Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

  • VIP

    Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

  • Leerlingbegeleiding

    Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO