Studieaanbod

Stap mee in de talentenreis inspelend op onderwijsvernieuwing en innovatie!

VANAF SCHOOLJAAR 2019-2020: MODERNISERING VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS! Klik voor: Brochure modernisering secundair onderwijs

VANAF 1 SEPTEMBER 2019 WORDT HET SECUNDAIR ONDERWIJS LEERJAAR NA LEERJAAR INHOUDELIJK VERNIEUWD.

MEER INFO VIND JE HIER EN HIER.

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten we met de onderwijsvernieuwing in het 3de leerjaar: de nieuwe lessentabel vind je bij studieoverzicht.

Onderstaande blijft gelden voor leerlingen die instappen in het 4de leerjaar in 2021-2022:

2DE GRAAD: COMPETENTIEGERICHT WERKEN

“ORIËNTATIE”

 • De basis uit 1ste graad, wordt verder uitgebouwd met de focus op onderzoekend en probleemgericht werken onder begeleiding.
 • Er is meer aandacht voor zelfstandigheid, niet enkel op socio-emotioneel vlak, maar ook in het kader van studiegroei.
 • Er is een breed aanbod met aanvullende ateliers die een vlotte overstap naar de 3de graad mogelijk maken.
 • E-learning blijft onontbeerlijk, aangepast aan de studierichting.

3DE GRAAD = COMPETENTIEGERICHT LEREN EN VERDER STUDEREN

“DETERMINATIE”

 • De derde graad vormt het sluitstuk van onze schoolse opleiding.
 • Waar in de 2de graad competentiegericht werd ‘gewerkt’  onder sterke begeleiding,  wordt het nu echt competentiegericht ‘leren’.
 • Stilaan wordt er meer ruimte gelaten voor autonomie op studievlak en voor het dragen van verantwoordelijkheid.
 • De leerlingen gaan zelfsturend leren met focus op verder studeren binnen de eigen mogelijkheden en talenten.

BELANGSTELLINGSGEBIEDEN

NATUUR & WETENSCHAP

 • Je hebt een hart voor de natuur en raakt gebiologeerd door beestjes en plantjes.
 • Je wilt zoeken naar de orde, samenhang en structuren van de omringende wereld.
 • Je hebt een specifieke belangstelling voor de verklaring van natuurverschijnselen.
 • Je kiest voor een stevig pakket wiskunde en wetenschappen en hebt goede resultaten behaald voor de vakken Wiskunde en Wetenschappen in de eerste graad.
 • Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, schrijven en lezen. Je ziet moderne talen als een middel om wetenschappelijke literatuur beter te beheersen.
 • Je  wilt problemen steeds procesmatig oplossen. Dit houdt in dat je een probleem eerst voor jezelf omschrijft, dat je mogelijke oplossingen vooropstelt en dat je door onderzoek, vergelijking en logische tot een oplossing wil komen.
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig.
 • Je bezit voldoende motorische aanleg voor proefondervindelijk onderzoek.

TAAL & CULTUUR

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op Klassieke en/of Moderne Talen. Herken jij jezelf in volgende opsomming, dan start je talentenreis binnen dit belangstellingsgebied:

 • Je kunt taal waarderen als een drager van cultuur en je kan ideeën vlot verwoorden.
 • Je wilt je verdiepen in algemeen menselijk en blijvend erfgoed uit de Grieks-Romeinse beschaving.
 • Je kan abstract denken en ziet dat Latijn de taalversie van de wiskunde is.
 • Je wilt met je kennis van oude talen ook een beter inzicht krijgen in de moderne talen.
 • Je drukt je graag uit in een andere moderne taal.
 • Je hebt goede resultaten voor de vakken Latijn en wiskunde in de eerste graad.
 • Je beschikt over een goed geheugen.
 • Je kunt kritisch en nauwkeurig werken.

ECONOMIE & COMMUNICATIE

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op economie. Herken jij jezelf wel in volgende opsomming, dan start jouw TALENTENREIS binnen dit belangstellingsgebied:

 • Je hebt belangstelling en aanleg voor het interpreteren van cijfermateriaal.
 • Je volgt de actualiteit en vormt je hierover een uitgesproken mening.
 • Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken Wetenschappen en Wiskunde in de eerste graad.
 • Je wil problemen steeds procesmatig oplossen.
 • Je wil inzicht bekomen in de structuren, systemen en modellen.
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig.
 • Je hebt zin voor orde en detail.
 • Je wil je vlot en correct kunnen uitdrukken, zowel in het Nederlands als in andere moderne talen.

MENS & CULTUUR

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op humane wetenschappen. Herken jij jezelf in volgende opsomming, dan start je TALENTENREIS binnen dit belangstellingsgebied:

 • Je hebt belangstelling en aanleg voor cultuur, kunst, het menselijk aspect.
 • Je bent nieuwsgierig naar de drijfveer van maatschappelijke tendensen.
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig.
 • Je hebt zin voor orde en detail.
 • Je kunt gemakkelijk in groepsverband werken.

Waarom onze school?

 • Kwaliteit

  Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

 • VIP

  Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

 • Leerlingbegeleiding

  Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO