Studieaanbod

Stap mee in de talentenreis inspelend op onderwijsvernieuwing en innovatie!

ONDERWIJSCONCEPT EERSTE GRAAD

In ons eerste graad krijgen alle leerlingen dezelfde vakken in de basisvorming. Ze
krijgen een brede basis mee die hen voorbereidt op eender welke richting ze later kiezen en kunnen
dus nog alle kanten op. We vinden het belangrijk dat ze tijd krijgen om te kiezen, vandaar dat er voor twee uur per week een keuze gemaakt kan worden op basis van hun interesses. Ze kiezen er eentje per semester en kunnen dus twee opties uit het keuzegedeelte volgen in het eerste jaar.

In de FLEX-werking wordt ingezet op remediëring, verdieping, verruiming en keuzebekwaamheid naar de
tweede graad toe.

ONDERWIJSCONCEPT TWEEDE GRAAD

In onze tweede graad bevindt er zich een opstap naar het complexe of abstracte. Door “naar buiten stappen” en “concepten” te leren kennen, bouwen we een brug tussen eigen leefwereld en de bredere wereld. We zijn er ons van bewust dat de eerste studiekeuze fout kan zijn, daarom zetten we ook in op loopbaanbegeleiding, zodat veranderen van studierichting op onze school vlot verloopt.

Verhogen van autonomie en aanboren van verantwoordelijkheid vinden we belangrijke kerntaken.

“Eerst zien en dan geloven”.

ONDERWIJSCONCEPT DERDE GRAAD

Hier ligt de focus op overgang hoger onderwijs. Door een doorgedreven flex-werking nemen onze leerlingen “het leren” in eigen handen. Hierdoor bekomen we een hoge vorm van zelfregulatie, die als basis dient om verder te studeren in het hoger onderwijs.

De Flex-werking in de derde graad bouwt verder op de keuzevaardigheden, die in de tweede graad tijdens de Flex-uren reeds ontwikkeld zijn. Er is een aanbod waarbij je zelf beslist wat het beste aansluit bij jouw persoonlijke leerstijl.

Naast de vaste lesuren, kies je voor Flex Support (verlengde instructie = extra uitleg onder begeleiding van een leerkracht), Flex Study (zelfstandig werken, individueel of in groep) of Flex Challenge (extra uitdaging). Je coach helpt je om de beste keuzes te maken. Zo leer je zelfstandig denken én doen. 

Met het oog op verder studeren behouden we het frontaal doceren, maar er zijn ook veel andere instructie- en werkvormen in functie van de context (vak, leerstof, leerkracht, doelpubliek, groepsgrootte …). 

GO! Lyceum Aalst is de enige school in de omgeving met Flex-onderwijs.

Waarom onze school?

  • Kwaliteit

    Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

  • VIP

    Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

  • Leerlingbegeleiding

    Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO