1ste jaar

Vanaf 2019-2020 is het studieaanbod van elke school aangepast aan de modernisering van het secundair onderwijs.

Naar een verNIEUWende onderwijstabel voor de eerste graad…

 
1ste JAAR 1A
Basisvorming
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Geschiedenis 1u
Artistieke vorming 2u
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u
Techniek 2u
Natuurwetenschappen 1u
Digitale mediawijsheid 1u
Financiële geletterdheid 1u
Project ‘Groei uit jezelf’ 1u
Traject Remediëren/Verdiepen (wiskunde, Frans,…) 2u
(1u Klassieke taal)*
Totaal basisopleiding 29
Keuzegedeelte
Te kiezen uit: 
Klassieke talen, Moderne talen, Wetenschappen, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Artistieke vorming, STEM wetenschappen
* Wie kiest voor Klassieke talen heeft 4u Latijn en Klassieke cultuur gedurende het hele schooljaar
Major (2 modules te kiezen/schooljaar)
2u
Minor (2 modules te kiezen/schooljaar) 1u
Totaal aantal uren 32

2de jaar

 2de JAAR  2A
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Artistieke vorming 1
Differentiëren 1
Keuzegedeelte
Basisoptie

Te kiezen uit: Klassieke Talen / Moderne Talen & wetenschappen / Economie & organisatie / Maatschappij & Welzijn / STEM – wetenschappen

 5
Vakkencarrousel (= proeven van de andere basisopties + STEM-technieken + Voeding & horeca + Kunst & creatie + Sport
=> je kan er drie kiezen voor telkens een 10-tal weken)
 1
Totaal aantal uren 32

3de jaar

Hieronder vind je de vernieuwde lessentabel voor 2021-2022:

(De brochure die je momenteel kan downloaden, geldt enkel nog voor het 4de jaar.)

 
 ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN   LATIJN  LATIJN-GRIEKS      HUMANE WETENSCHAPPEN      NATUURWETENSCHAPPPEN    MODERNE TALEN   
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Wiskunde  3   3 3   3  4   3
Flex-uur wiskunde 1 1 1 1
Nederlands 4  4  4  4 4 4
Frans 2  2  2 2 2 2
Engels 2  2  2  2 2 2
Flex-uren taal 2  2 2 2 2 2
Aardrijkskunde  1  1  1  1 1 1
Geschiedenis 2  2  2  2  2 2
GO!-uur (Burgerschap…) 1 1 1 1* 1 1
Biologie  1  1  1  – 1  1
Fysica  1  1  1  –  1  1
Chemie  1  1  1  –  1  1
Natuurwetenschappen 3
Cultureel bewustzijn en expressie 1 1 1 1 1
Economische en financiële competentie in 4de jaar    in 4de jaar in 4de jaar in 4de jaar in 4de jaar in 4de jaar
Specifiek gedeelte
Wiskunde 1 1 1 1
Economie  4
Latijn 4  4
Grieks  3
Gedrags- en sociale wetenschappen 2*
Filosofie 2
Kunstbeschouwing 2
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
STEM 1
Keuze-uur  1 1 1 1 1
Totaal aantal uren
32
32
32
32
32  

32

 

4de jaar

ECONOMIE LATIJN GRIEKS-LATIJN HUMANE-WETENSCHAPPEN WETENSCHAP
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4 5
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Economie 4
Latijn 4 4
Grieks 4
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
Totaal 28 28 32 28 28
Ateliers
A B
A B
A B
Frans
1
1
1
Engels
1
1
1
Duits
1
1
Spaans
1
Basiseconomie
1
1 1
1
Wiskunde
1
1
Fysica
1
1
Chemie
1
1
Labo biologie
1
Labo fysica
1
Esthetica
1
Crea
1
E-learning
1
1
Programmeren
1
1
1
Totaal aantal uren
32 32
32 32
32
32 32
32

5de jaar

Nieuw vanaf schooljaar 2021-2022: Latijn-Wetenschappen!

 
ECONOMIE LATIJN GRIEKS-LATIJN HUMANE-WETENSCHAPPEN WETENSCHAP
Wiskunde Moderne talen Wiskunde Wetenschappen Moderne talen Wiskunde Moderne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  3+2 3 7 5  3+2 3 3+2 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4 4  4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3 2  4 4 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2 3  3 3 2 2 2 3
Duits  2/1 3/2  2 2 2/0 2/0 2/1
Spaans  1/2 2/3  – 2 0/2 0/2 1/2
Aardrijkskunde 1  1 1 1 2  1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2
Biologie 1  – 1 2  – 2 2
Fysica 1  – 1 2  – 2 2
Chemie 1  – 1 2  – 2 2
Natuurwetenschappen  2 2  2 2 2 2
Labo  – 1  –
Economie 4  4 4  – 1
Latijn  – 4 4  4 4 4
Grieks  –  – 4
Gedragswetenschappen  –  – 4
Cultuurwetenschappen  – 3
Crea  –  – 2/0
Atelier
Economie  1  1  1
Expressie  1
Programmeren  1  1  1
Labo  1  1
Filosofie  1  1  1
Totaal aantal uren 32  33 33 32 32  32 32 33 32 33 33

6de jaar

ECONOMIE LATIJN GRIEKS-LATIJN HUMANE-WETENSCHAPPEN WETENSCHAP
Wiskunde Moderne talen Wiskunde Moderne talen Moderne talen Cultuur Wiskunde Moderne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  5 3 7  5 3 3 3 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4  4 4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3  4 4 3 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2  3 3 2 2 2 2 3
Duits  2 2  2 2 1
Spaans  – 2  – 2 2 2
Aardrijkskunde 1  1 1 1  1 1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
Biologie 1  – 1  – 2 2
Fysica 1  – 1  – 2 2
Chemie 1  – 1  – 2 2
Natuurwetenschappen  2 2  2 2 2 2 2
Labo chemie  – 1  – 1
Labo biologie  – 1  – 1
Economie 5  5 5  –
Latijn  – 4  4 4 4
Grieks  –  – 4
Gedragswetenschappen  –  – 3 3
Cultuurwetenschappen  – 4 4
Esthetica  – 1 1
Crea  –  – 2
Keuzeatelier(*) 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1
Totaal aantal uren 32  33 33 33  32 32 32 32 32 33 33
(*) Keuze atelier: Wereldliteratuur, Expressie, Coaching en sport, Creatief, Duits, Spaans, voorbereiding totaalspektakel…

CONTACT INFO