1ste jaar

Vanaf 2019-2020 is het studieaanbod van elke school aangepast aan de modernisering van het secundair onderwijs.

Naar een verNIEUWende onderwijstabel …

 
1ste JAAR 1A
Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 1
Artistieke opleiding 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2
Techniek 1
Natuurwetenschappen 1
Digitale mediawijsheid 1
Financiële geletterdheid 1
FLEX 4 (-2u Klassieke talen)
(Klassieke talen)*
Totaal basisopleiding 30
Keuzegedeelte
Te kiezen uit: 
Klassieke talen, Moderne talen, Wetenschappen, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn,  STEM wetenschappen
* Wie kiest voor Klassieke talen heeft 4u Latijn en Klassieke cultuur gedurende het hele schooljaar
Major (2 modules te kiezen/schooljaar)
2
Totaal aantal uren 32

2de jaar

 2de JAAR  2A
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Artistieke vorming 1
Differentiëren 1
Keuzegedeelte
Basisoptie

Te kiezen uit: Klassieke Talen / Moderne Talen & wetenschappen / Economie & organisatie / Maatschappij & Welzijn / STEM – wetenschappen

 5
Vakkencarrousel (= proeven van de andere basisopties + STEM-technieken +  Kunst & creatie + Sport
=> je kan er drie kiezen voor telkens een 10-tal weken)
 1
Totaal aantal uren 32

3de jaar

Hieronder vind je de vernieuwde lessentabel voor 2021-2022:

 

 
 ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN   LATIJN  LATIJN-GRIEKS      HUMANE WETENSCHAPPEN      NATUURWETENSCHAPPPEN    MODERNE TALEN   
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Wiskunde  4   4 4   4  4   4
Nederlands 4  4  4  4 4 4
Frans 3  3  3 3 3 3
Engels 3  3  3  3 3 3
Aardrijkskunde  1  1  1  1 1 1
Geschiedenis 2  2  2  2  2 2
GO!-uur (Burgerschap…) 1 1 1 1* 1 1
Biologie  1  1  1  – 1  –
Fysica  1  1  1  –  1  –
Chemie  1  1  1  –  1  –
Natuurwetenschappen 3 3
Cultureel bewustzijn en expressie 1 1 1 1 1
Economische en financiële competentie in 4de jaar    in 4de jaar in 4de jaar in 4de jaar in 4de jaar in 4de jaar
Specifieke Vorming
Wiskunde 1 1 1 1
Taalverdieping 1
Frans 1
Engels 1
Duits 2
Economie  4
Latijn 4  4
Grieks  3
Gedragswetenschappen 2*
Culturele vorming 2
Forum humane wetenschappen 2
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Labo 1
FLEX-uur  1 1 1 1 1
Totaal aantal uren
32
32
32
32
32  

32

 

4de jaar

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN LATIJN GRIEKS-LATIJN HUMANE WETENSCHAPPEN NATUURWETENSCHAPPEN
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 3 4 4
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 1 1
Fysica 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 2
Economie 4
Latijn 4 4
Grieks 4
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
Totaal 28 28 32 28 28
Ateliers
A B
A B
A B
Frans
1
1
1
Engels
1
1
1
Duits
1
1
1
Basiseconomie
1
1 1
1
Wiskunde
1
1
Fysica
1
1
Chemie
1
1
Labo biologie
1
Labo fysica
1
Esthetica
1
Crea
1
E-learning
1
1
Programmeren
1
1
1
Totaal aantal uren
32 32
32 32
32
32 32
32

5de jaar

ECONOMIE LATIJN GRIEKS-LATIJN HUMANE WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN
Wiskunde Moderne talen Wiskunde Wetenschappen Moderne talen Wiskunde Moderne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  5 of 3 3 7 5  5 of 3 3 5 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4 4  4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3 3  4 4 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2 2  3 3 2 2 2 3
Duits  2/1 3/2  2/1 3/2 2/0 2/0 2/0
Spaans  1/2 2/3  1/2 2/3 0/2 0/2 0/2
Aardrijkskunde 1  1 1 1 2  1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2
Biologie 1  – 1 2  – 2 2
Fysica 1  – 1 2  – 2 2
Chemie 1  – 1 2  – 2 2
Natuurwetenschappen  2 2  2 2 2 2
Economie 4  4 4  –
Latijn  – 4 4  4 4 4
Grieks  –  – 4
Gedragswetenschappen  –  – 4
Cultuurwetenschappen  – 3
Crea  –  – 2/0
Atelier
Economie  1  1  1
Expressie  1
Programmeren  1 1  1
Labo  2 1
Filosofie 1  1  1  1
Totaal aantal uren 32  33 33 32 32  33 33 33 32 33 33

6de jaar

ECONOMIE LATIJN GRIEKS-LATIJN HUMANE WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN
Wiskunde Moderne talen Wiskunde Moderne talen Wiskunde Moderne talen
Levensbeschouwing 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2
Wiskunde 7  5 3 7  5 3 5 3 7 5
Nederlands 4  4 4 4  4 4 4 4 4 4
Frans 3  4 4 3  4 4 3 3 3 4
Engels 2  3 3 2  3 3 2 2 2 3
Duits  2/1 3/2  2/1 3/2 2/0 0/2 2/0
Spaans  1/2 2/3  1/2 2/3 0/2 2/0 0/2
Aardrijkskunde 1  1 1 1  1 1 1 1 2 2
Geschiedenis 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2
Biologie 1  – 1  – 2 2
Fysica 1  – 1  – 2 2
Chemie 1  – 1  – 2 2
Natuurwetenschappen  2 2  2 2 2 2
Labo  – 1  – 2 1
Economie 5  5 5  –
Latijn  – 4  4 4 4
Grieks  –  – 4
Gedragswetenschappen  –  – 3
Cultuurwetenschappen  – 4
Filosofie  – 1
Crea  –  – 2/0
Keuzeatelier(*) 1  1 1 1  1 1 1 1 1
Totaal aantal uren 33  33 33 32  33 33 33 32 33 33
(*) Keuze-atelier: Wereldliteratuur, Expressie, Coaching en sport, Creatief, Duits, Spaans, voorbereiding totaalspektakel…

AGENDA

CONTACT INFO