Twee oude bekenden bezoeken de klas 2A

Jana Van Landuyt en Lies Van Schuylenberg zijn twee oud-leerlingen die nu studeren aan de opleiding Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies aan de Universiteit Gent. In kader van het vak Sociale Pedagogiek voeren ze onderzoek naar hoe de stad Aalst (mee) vorm geeft aan de maatschappelijke positie van jongeren en hoe zij daar zelf naar kijken.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in: hoe jongeren hun maatschappelijke positie, in relatie tot de stad waar zij op school zitten, ervaren.

“Wij kozen er voor om dit te onderzoeken bij de tweedejaars Klassieke Talen in het Lyceum te Aalst. Wij zijn zelf beiden oud-leerlingen van het Lyceum en vonden dit de ideale plaats om dit te gaan onderzoeken. Het Lyceum is voor ons namelijk ook de plaats geweest waar wij onze positie in de maatschappij en meer bepaald in Aalst hebben mogen zoeken en ontwikkelen.”

 

AGENDA

CONTACT INFO