Eerste regenwormtransplantatie op het Lyceum

De voorbije jaren werden op onze school al heel wat hoekjes en kantjes onthard. Op die plaatsen kan het regenwater beter infiltreren en is er ruimte voor wat extra groen.

Recent verwijderden enkele klassen samen met meneer Meert de tegels achter het muurtje aan de studiezaal (waar vaak rommel werd gestockeerd). Nadat met een drilboor de dikke chape-laag werd doorbroken, kon afgelopen week zelfs al worden aangeplant. Omdat deze locatie een hele dag zon krijgt, de bakstenen muren veel warmte opslorpen en de ondergrond er zeer stenig is, werd in dit geval gekozen voor enkele Zuid-Europese struikjes en boompjes die goed tegen de hitte kunnen en bovendien wintergroen zijn. Zo kregen Kurkeik, Olijf, Tamarix, Jeneverbes en Aardbeiboom er een nieuwe stek. Hopelijk zorgen ze over afzienbare tijd voor wat schaduw en verkoeling op deze hotspot.

Omdat de bodem ter plaatse meer dan 50 jaar onder de verharding heeft gezeten, was die biologisch helaas nagenoeg dood: nergens konden we nog organisch materiaal vinden, laat staan bodemdiertjes. Om de droge, schrale grond toch een beetje te verrijken met voedingsstoffen, werden door de leerlingen van het eerste jaar met als keuzevak Natuur & Wetenschap enkele kilo’s Lyceumcompost gezeefd en uitgestrooid. Er werd hierbij trouwens enkele mooie bijvangsten opgetekend: naast een paar larven van neushoornkevers werden niet minder dan 3 volwassen Gouden torren opgegraven, een vrij zeldzame keversoort in Vlaanderen, die zich blijkbaar vlot voortplant in de hopen groenafval op school. Echte juweeltjes zijn het, en de Belgische neefjes van de glimmend groene kevers waarmee Jan Fabre het plafond en luchter in het Koninklijk paleis bekleedde.

Tot slot voerden onze eerstejaars zelfs een heuse regenwormtransplantatie uit, waarbij tientallen van deze gladde jongens uit de composthoop werden verzameld en vervolgens op het nieuwe terreintje uitgezet. Dit najaar wordt er nog een verse laag afgevallen bladeren voorzien, waaraan de regenwormen zich kunnen tegoed doen. De humus die ze daarbij produceren, komt onze boompjes goed van pas!

AGENDA

CONTACT INFO