Inschrijven

JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL IN AALST?

In Aalst zijn er gezamenlijke afspraken om je kind in te schrijven in het basis- en het secundair onderwijs.

Voor meer info kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP):
Liesbeth Croene     tel. 02 553 70 02       mail:  liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

Om in te schrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs voor 2021-2022 vinden jullie alle informatie op onderstaande website:
Inschrijvingen zullen voortaan gebeuren via een centraal aanmeldingssysteem.

https://so.naarschoolinaalst.be/

OPENINGSUREN VAN HET LYCEUM?

De school is open van 9.00 u – 12.00 u en van 13.00 u – 17.00 u.

In de zomervakantie geldt een andere uurregeling:

Op woensdag 30 juni is de school open tot 12.00 u.

Donderdag 1 juli  en vrijdag 2 juli : van 9u-12u en van 13u-16u.

Maandag 5 juli: op afspraak.

De school is terug open vanaf maandag 16 augustus 2021. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9u-12u.U kan ook steeds op voorhand een afspraak maken, inien u een ander moment wenst langs te komen.

Elke woensdag: op afspraak.

WAT BRENG JE MEE BIJ INSCHRIJVING?

Gelieve de identiteitskaart en/of SIS-kaart, de BASO-fiche (voor eerstejaars), het laatste rapport en eventueel het attest van de vorige school mee te brengen. U mag gerust iemand meebrengen die kan tolken, indien het Nederlands niet uw moedertaal is.

Het aantal inschrijvingen is om pedagogische redenen beperkt in bepaalde studierichtingen. 

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Lyceum, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.


Voor het schooljaar 2021-2022 vragen wij een voorschot van € 50,00 per leerling te betalen ten laatste 31 augustus. Het bedrag kan enkel worden gestort op het rekeningnummer van de school: BE52068212496109 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van de naam van de leerling en het leerjaar. U mag dit bedrag in één keer overschrijven of de betaling spreiden over € 25,00 in  juli en € 25,00 in augustus. Indien u hiervoor een aangepaste afbetaling wenst of u wenst toch contant te betalen, kan u een afspraak maken  met het leerlingeneconomaat, mevr. Vanessa Mallego is steeds telefonisch te bereiken op het nummer 053 46 65 00 of via mail economaat@lyceum-aalst.be.

Nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school: 053 46 65 00 of inlichtingen@lyceum-aalst.be.

Waarom onze school?

  • Kwaliteit

    Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.

  • VIP

    Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.

  • Leerlingbegeleiding

    Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

AGENDA

CONTACT INFO