Inschrijving

Inschrijven

Je kind inschrijven in een school in Aalst?

Sinds enkele jaren zijn er specifieke regels om je kind in te schrijven in een school. Voor meer info: 

 'Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs': http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14370#3


In Aalst zijn er gezamenlijke afspraken om je kind in te schrijven in het basis- en het secundair onderwijs.

Voor meer info kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP):
Jacky Deblaere    tel.: 0479 / 98 97 36   mail:  jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be (tot einde schooljaar 2020)
Jo De Potter     tel. 02 553 69 58       mail:   jo.depotter@ond.vlaanderen.be

Om in te schrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs voor 202-202 gelden de volgende data:

 broers en zussen +

 kinderen van personeel

 

Vanaf ...

 sociale mix:

 iedereen kan inschrijven!

 Vanaf ...

School is open op zaterdag 13 maart 2021
van 9u30 tot 12u30!

 vrije inschrijvingen

 
 Vanaf ...

 

Voor andere jaren van het secundair onderwijs:

 vrije inschrijvingen

 na de paasvakantie:  vanaf maandag 19 april 2021

 

Inschrijven in het Lyceum?

Inschrijven kan tijdens de schooluren van 9.00 u - 12.00 u en van 13.00 u - 17.00 u. In de zomervakantie geldt een andere uurregeling:

De school is open tot en met maandag 5 juli 2021.

Maandag,donderdag en vrijdag: van 9u-12u en van 13u-16u.

De school is terug open vanaf maandag 6 augustus 2021. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9u-12u.U kan ook steeds op voorhand een afspraak maken, inien u een ander moment wenst langs te komen.

Elke woensdag: inschrijving op afspraak.

 

Gelieve de identiteitskaart en/of SIS-kaart, de BASO-fiche (voor eerstejaars), het laatste rapport en eventueel het attest van de vorige school mee te brengen. U mag gerust iemand meebrengen die kan tolken, indien het Nederlands niet uw moedertaal is.

Het aantal inschrijvingen is om pedagogische redenen beperkt in bepaalde studierichtingen.  

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Lyceum, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.


Voor het schooljaar 2021-2022 vragen wij een voorschot van € 50,00 per leerling te betalen ten laatste 31 augustus. Het bedrag kan enkel worden gestort op het rekeningnummer van de school: BE52068212496109 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van de naam van de leerling en het leerjaar. U mag dit bedrag in één keer overschrijven of de betaling spreiden over € 25,00 in  juli en € 25,00 in augustus. Indien u hiervoor een aangepaste afbetaling wenst of u wenst toch contant te betalen, kan u een afspraak maken  met het leerlingeneconomaat, mevr. Vanessa Mallego is steeds telefonisch te bereiken op het nummer 053 46 65 00 of via mail economaat@lyceum-aalst.be.

Nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school: 053 46 65 00 of inlichtingen@lyceum-aalst.be.

waarom onze school?

  • Kwaliteit Kleinschalig en kwalitatief onderwijs is onze insteek.
  • VIP Bij ons is elke leerling uniek en zo wordt die ook behandeld.
  • Leerlingbegeleiding Een team van klascoaches en leerlingenbegeleiders staat voor je klaar.

Facebook

Contact Info