Het is gebeurd!

Het is gebeurd!
Enkele jaren geleden werden in de kruidentuin achter de paviljoenen enkele struiken aangeplant die nuttig zijn voor insecten en/of vogels. Naast besdragende soorten als Rode kornoelje en Meidoorn werden ook een Sleedoorn en Heesterpruim (kruising van Sleedoorn met Pruim) voorzien, planten waarop de Sleedoornpage zijn eitjes legt. Tegen beter weten in, want hoewel dit zeldzame vlindertje in de Aalsterse regio wel verspreid voorkomt, leek de kans klein dat het zich door de drukke straten een weg zou banen tot in het stadscentrum. Van Sleedoornpages is namelijk geweten dat ze niet graag grote afstanden vliegen, en zich nog het liefst verplaatsen langs kleine landschapselementen zoals hagen en bomenrijen. Dat beloofde dus een moeilijke opdracht te worden voor zo’n klein beestje.
Tijdens de namiddagspeeltijd op 9 september was het dan toch zover: een vrouwtje Sleedoornpage vloog rond in de kruidentuin en vertoonde zelfs eileggend gedrag op de takken van onze Heesterpruim. Nadat meneer Meert ter plaatse moest worden gereanimeerd kon hij samen met enkele leerlingen uit 1H nog snel wat foto’s met de GSM nemen, waarna het vlindertje alweer verdween. Hopelijk blijft het de komende dagen nog wat in de buurt rondfladderen!
Foto’s: Lena Vernaillen (1H) en Ruben Meert (een gelukkige entomoloog)

AGENDA

CONTACT INFO