Inschrijving

Oudercontact 2

BESCHRIJVING

Oudercontact op donderdag 19 december van 18.00 u tot 21.00 u.

-      Het hele team (leerkrachten, opvoeders, CLB en directie) staat ter uwer beschikking.

-      Ook nu kan u inschrijven via het reservatiesysteem in Smartschool: dit is mogelijk vanaf maandag 16/12 - 19.00u tot donderdag 9/12 – 16.00u.

-      Wij vragen u vriendelijk het gesprek met leerkracht of begeleider te beperken tot 10 minuten en het aantal reservaties eveneens te beperken tot drie leerkrachten. Voorzie ook genoeg tijd om van de ene afspraak naar de andere te gaan.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen

Contact Info