Dag van de weerbaarheid

Dag van de weerbaarheid

Omdat we het welbevinden van elke leerling op onze school willen bewaken, organiseert de cel leerlingbegeleiding i.s.m. het Ondersteuningsteam en het leerkrachtenteam naar jaarlijkse gewoonte de ‘Dag van de weerbaarheid’ voor de leerlingen van de eerste graad. We zetten in op de leerling als individu, maar ook op de klasgroep in zijn geheel. Aan de hand van workshops geven we tips hoe we onze leerlingen weerbaar kunnen maken, hoe we de positieve klassfeer kunnen bewaken en/of versterken. Voor de leerlingen van het tweede jaar wordt er naast een workshop ‘klasdynamiek’ steeds een toneelvoorstelling gepland rond een actueel thema. Dit jaar was dat ‘Breek’. ‘Breek’ is een voorstelling over scheiding en nieuw samengestelde gezinnen vanuit het standpunt van jongeren. De pubers uit dit stuk kijken met veel humor naar de wereld van de volwassenen en ondervinden zowel voor- als nadelen van hun nieuwe situatie.

CONTACT INFO