Rode Neuzen Actie!

Rode Neuzen Dag heeft een droom: van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Een school die vol trots zegt: “wij geven leerlingen met psychische problemen alle kansen” en dat nog waarmaakt ook!

Onze school doet mee!

We hebben ons geëngageerd om een Rode Neuzen School te worden. Om dit label te bekomen moeten we aan volgende criteria voldoen:

Welkom Rode Neuzen Coach
Je benoemt een collega tot ‘Rode Neuzen Coach’, een vertrouwenspersoon die luistert en hulp biedt bij mentale problemen. Voorzie één Rode Neuzen Coach per 500 leerlingen, en zorg ervoor dat hij of zij voor alle leerlingen zo vaak mogelijk bereikbaar is.

Anja Lauwaert en Angelique De Moor zijn de Rode Neuzen Coaches van onze school.

Een Rode Neuzen School. Iedereen doet mee
Leerlingen beschouwen leerkrachten als hun belangrijkste vertrouwenspersonen. Een rol die leerkrachten graag opnemen, al hebben ze er niet altijd de tijd of expertise voor. Op een Rode Neuzen School krijgen collega’s de nodige tijd en knowhow via workshops, ondersteunende tools, (les)materiaal, aandacht op pedagogische studiedagen…

Dit schooljaar stond de pedagogische dag in het teken van klasmanagement en coaching van onze leerlingen. Het 4-lademodel (preventiebeleid) is in volle ontwikkeling bij ons schoolteam.

Een veilige plek binnen de school
Een school kan luid, druk en heftig zijn. Maar zo’n levendige situatie is niet ideaal wanneer het al stormt in je hoofd. Op een Rode Neuzen School wordt daar rekening mee gehouden: voorzie een comfortabele en veilige plek binnen jullie school. Herkenbaar, aantrekkelijk, makkelijk, toegankelijk, laagdrempelig en onder toezicht. Een plek waar jongeren naartoe kunnen als ze nood hebben aan rust, eens willen praten of gewoon een moment alleen willen zijn. Een plek waar jongeren geen label krijgen en waar een luisterend oor nooit ver weg is.

De chillbib staat steeds ter beschikking voor onze eerstejaars. Ook het meter-peterproject is hier heel waardevol.

Scholen die zich registreren als Rode Neuzen School en via een actie mee geld inzamelden voor Rode Neuzen Dag, kunnen hun ingezamelde bedrag (tot €1000) makkelijk terugvorderen om hulp te bieden aan leerlingen met psychische problemen of projecten uit te werken die mentale gezondheid op school bevorderen.

We hebben jullie hulp nodig.

De actie die we met onze school op poten zetten is ‘Rode muntjes inzamelactie’.

Op school zullen inzamelpunten voorzien worden om al jullie rode muntjes te doneren. Dit is ook mogelijk tijdens Santeboetiek en het eetfestijn. Indien u dat wenst, kan u ook een gift doen voor onze school via volgende link:

https://rodeneuzendag.be/actie/rode-muntjes-inzamelactie

AGENDA

CONTACT INFO