Serieuze denkoefening op woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag werd op onze school de Wiskunde Olympiade georganiseerd.
De ‘jeugd van tegenwoordig’ was talrijk vertegenwoordigd. Langs deze weg willen we
ook iedereen (zowel leerlingen als leerkrachten) bedanken om op hun vrije namiddag deze activiteit vlekkeloos te laten verlopen!

CONTACT INFO