Bezoek aan UGent in het kader van onderzoekscompetentie

De CRAAP-test, boleaanse operatoren, de sneeuwballenmethode…:
terminologie die voor de zesdejaars van de pool moderne talen geen mysterie
meer is.
Op donderdag 12 oktober gingen de leerlingen – samen met mevr. Broeckx en
mevr. Van Mulders – naar Gent. In de faculteitsbibliotheek Letteren en
Wijsbegeerte kregen zij een deskundige uitleg en gingen ze ook zelf aan de slag.
Na de lunch verkenden ze De Krook, de nieuwe Gentse stadsbibliotheek.
De leerlingen gaan zich nu verder verdiepen in de Franse en Engelse literatuur of
linguïstiek.

AGENDA

CONTACT INFO