Inter-levensbeschouwelijke fietstocht

Op donderdag 23 maart organiseerden de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken (rooms-katholieke godsdienst, protestants-evangelische godsdienst, islamitische godsdienst en NC zedenleer) een inter-levensbeschouwelijke fietstocht in Aalst. Het doel van deze uitstap is op een open manier een gezonde interesse en nieuwsgierigheid voor anderen en hun levensbeschouwing te wekken bij onze leerlingen. In onze multi-levensbeschouwelijke samenleving (en dus ook in onze school) vinden wij het noodzakelijk dat levensbeschouwingen meewerken aan een tolerante en begripvolle maatschappij.

De leerlingen bezochten samen met de leerkrachten op deze dag enkele levensbeschouwelijke instellingen (moskee, katholieke kerk, protestantse kerk, orthodoxe kerk, Huis van de Mens). Er werd met veel respect geluisterd naar de sprekers van elke levensbeschouwing, maar onze leerlingen konden het niet laten af en toe een kritische vraag te stellen. Dit gebeurde uiteraard op een respectvolle manier, waardoor de sprekers hier graag op ingingen en met de leerlingen in discussie traden.

De leerlingen keerden huiswaarts met heel veel informatie en naar ik hoop heel wat nieuwe inzichten, interesses en begrip voor anderen en hun levensbeschouwing.

 

Liza Louies (leerkracht NC zedenleer)

AGENDA

CONTACT INFO