1 september

We verwachten jullie tegen:

eerstejaars: 8u30

tweedejaars: 9u00

derdejaars: 9u30

vierdejaars: 9u50

vijfdejaars: 10u10

zesdejaars: 10u30

AGENDA

CONTACT INFO