Inschrijving

Agenda

maandag 30 nov 2020

Start examens 1 Graad 2 en 3

De examens eindigen op vrijdag 13 december. 
Inhaalexamens zijn mogelijk op maandag 16 december.

donderdag 03 dec 2020

Start examens Graad 1

De examens eindigen op vrijdag 13 december.

Er zijn inhaalexamens mogelijk op maandag 16 december.

donderdag 17 dec 2020

Oudercontact 2

Oudercontact op donderdag 17 december van 18.00 u tot 21.00 u.

-      Het hele team (leerkrachten, opvoeders, CLB en directie) staat ter uwer beschikking.

-      Ook nu kan u inschrijven via het reservatiesysteem in Smartschool.

-      Wij vragen u vriendelijk het gesprek met leerkracht of begeleider te beperken tot 10 minuten en het aantal reservaties eveneens te beperken tot drie leerkrachten. Voorzie ook genoeg tijd om van de ene afspraak naar de andere te gaan.

donderdag 28 jan 2021

Infoavond voor 12-jarigen en hun ouders

Lyceum Aalst

Binnenkort staan jullie, samen met zoon of dochter, voor een moeilijke keuze:

Welke school en welke richting kiezen in het secundair onderwijs?’

Onze school, het Lyceum van Aalst, wil jullie hierover graag informeren!

De directie en het hele Lyceumteam willen jullie graag bijstaan bij het zetten van de stap naar de grote school. Onze eerste infoavond van donderdag 28 januari biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de school en de structuur van het secundair onderwijs. 

Onderstaande info  is onder voorbehoud - de infoavond zal hoogstwaarschijnlijk online verlopen. Meer info volgt later. Inschrijven is mogelijk via de link op de startpagina.

 We starten om 19.00 u en eindigen rond 21.00 u.

Voor de ouders:

Algemene informatie over het secundair onderwijs en over de mogelijkheden op ons Lyceum:

- Algemene info rond de 'Onderwijsvernieuwing'.

- Studeren in het secundair onderwijs: wat houdt dat in? 

-  Wat zijn de A-stroom en de B-stroom?

-  Visie en missie van de school

-  Studieaanbod van de school in kader van Onderwijsvernieuwing

-  Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er op studiegebied?

Voor de toekomstige ‘studenten’ van het eerste jaar hebben we een doorschuifsysteem met workshops met vakken, typisch voor de A-stroom: Latijn, Taal (Frans en Engels), Natuur en Techniek.

Achteraf is er de mogelijkheid om de sfeer op te snuiven binnen onze school en een praatje te maken met de leerkrachten van de eerste graad.

Om alles vlot te organiseren, zou het fijn zijn om jullie in te schrijven via de link op de startpagina. 

Hopelijk tot dan!

vrijdag 12 feb 2021

Carnavalfuif

Lyceum Aalst

Voor de leerlingen van de eerste graad is er in de namiddag, naar aloude traditie, een Carnavalfuif gepland!

vrijdag 26 feb 2021

FERME NOTEN in de zaal Gillade– Optredens van jong talent!

Lyceum Aalst

Optredens van onze schoolbands!

vrijdag 12 mrt 2021

Infoavond Onderwijsloopbaanbegeleiding

Lyceum Aalst

Tijdens die infoavond zullen de ouders en de leerlingen gericht informatie krijgen over het aanbod van de resp. 2de, 3de graad en ‘verder studeren’.

INFO overgang graad- voor ouders en leerlingen

Programma onder voorbehoud:

Overgang van 2 naar 3

Start: 19.00 u

Locatie: Paviljoenen en Cocon (Co-teach lokaal)

Presentatie: directeur + vakleerkrachten (doorschuifsysteem)

Planning:

19.00u                                  inleiding door mevr. Agneessens 

19.30u                                  start doorschuifsysteem

Inschrijven via:  

 Overgang van 4 naar 5

Vragensessie van 19.15u tot 19.40u in Cocon - (lokaal Open Leercentrum). Daar info over de 'polen' Wiskunde' (19.40u) en 'Talen' (20.00u) in de 3de graad.

Inschrijven via: 

INFO verder studeren- voor ouders en leerlingen van de 3de graad

Start: 19.30 u

Locatie: studiezaal 

Planning:

19.30u infosessie rond de BAMA structuur door de studiedienst van de HOGent                        

 Inschrijven via: 

 

ALGEMEEN:

-      Deze infoavond is ook toegankelijk voor ouders van niet-Lyceum leerlingen.

-      Deze infoavond is belangrijk in de studiekeuzebegeleiding van onze leerlingen.

-      Na de verschillende uiteenzettingen is iedereen welkom in lokaal Steenhaut voor een verfrissing. 

Contact Info