Schooljaar 2017-2018 trekt zich op gang

1 september 2017, 7.45u. De speelplaats ligt er nog verlaten bij. De Lyceumvlaggen wapperen, de school zet zich schrap. Leerkrachten, meters en peters stellen zich op aan de verschillende schoolingangen om zo dadelijk iedereen een warm welkom te bezorgen. Het begin van een nieuw schooljaar is als lente in de lucht.

Even later trekt de stroom zich op gang. Bij de nieuwe leerlingen is de spanning nog nét iets meer te snijden. Sommigen voelen het rommelen in hun buik. Hier en daar geeft iemand toe niet zo goed geslapen te hebben. Herkenbaar?

Maar zo’n eerste schooldag vliegt voorbij. Tijd om zich te vervelen, is er niet. Op het programma: school verkennen, fietsparcours bedwingen en hapjes voor de receptie bereiden. Op maandag volgt nog een heuse teambuilding.

Ondertussen zijn de gezichten opgeklaard en de grootste twijfels verdwenen. Klaar om er echt in te vliegen. We wensen iedereen dan ook veel succes!

AGENDA

CONTACT INFO